Phim Hình Sự

HD-VietSub NGŨ HỔ XÃ HỘI ĐEN Kepong Gangster (2012)
HD-VietSub MẬT DANH: KẾ TOÁN The Accountant (2016)
HD-VietSub ĐIỆP VỤ VOI TRẮNG Elephant White / Bangkok Revenge (2011)
HD-VietSub ÔNG GIÀ NOEL XẤU TÍNH Bad Santa (2003)
HD-VietSub HỎA NGỤC Inferno (2016)
HD-VietSub TRÒ CHƠI LIỀU MẠNG Nerve (2016)
HD-VietSub CỘNG SỰ HỔ BÁO War Dogs (2016)
HD-VietSub ĐỘI CHỐNG THAM NHŨNG 2 S Storm (2016)
HD-VietSub 48 GIỜ SINH TỬ 48 Hours To Live / Wild For The Night (2017)
HD-VietSub KẺ CHỦ MƯU Masterminds (2016)
HD-VietSub KINH THIÊN PHÁ Heartfall Arises (2016)