Phim Chiến Tranh

HD-VietSub CUỘC CHIẾN CÔNG LÝ Denial (2016)
HD-VietSub GIẢI PHÓNG The Birth Of A Nation (2016)
HD-VietSub BEN HUR Ben-hur (2016)
HD-VietSub CHIẾN HẠM INDIANAPOLIS: THỬ THÁCH SINH TỒN Uss Indianapolis: Men Of Courage (2016)
HD-VietSub NGƯỜI HÙNG KHÔNG SÚNG Hacksaw Ridge (2016)
HD-VietSub MÊ CUNG THẦN NÔNG Pan*s Labyrinth (2006)
HD-VietSub DONGJU: CHÂN DUNG MỘT NHÀ THƠ Dongju: The Portrait Of A Poet (2016)
HD-VietSub ANH CHÀNG VƯỢT THỜI GIAN (LIVE-ACTION MOVIE) Nobunaga Concerto: The movie (Live-action) (2016)