Chỉ Vì Gặp Cậu

YOUTUBE
Loading server...

Đây là phim dựa trên cuộc đời có thật. Đời thì nó trần trụi chứ không bay bổng như tiểu thuyết đâu nha. Cho nên mong mấy bạn đừng kêu ca về cái kết. Đời không như là phim đâu!

Mở rộng