Cha và con trai

Phim thuộc thể loại 18 , cân nhắc trước khi xem. Bộ phim nói về tình yêu đồng tính

Mở rộng